Άλλες απεργίεςΤετάρτη 22/11/2017
Δήμοι (ΠΟΕ-ΟΤΑ): 24ωρη απεργία

Παρασκευή 24/11/2017
Δάσκαλοι (ΔΟΕ): απεργούν από 12:00 έως λήξη