03/07/2019

Για την Τετάρτη 03/07/2019 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Πλοία(ΠΝΟ): 24ωρη απεργία
 • Ηλεκτρικός: λειτουργεί κανονικά
 • Μετρό: λειτουργεί κανονικά
 • Τραμ: λειτουργεί κανονικά
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Tρόλεϊ: λειτουργούν κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

14/06/2019

Για την Παρασκευή 14/06/2019 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Ηλεκτρικός: στάση εργασίας από 12.00 έως 18.00
 • Μετρό: στάση εργασίας από 12.00 έως 18.00
 • Τραμ: στάση εργασίας από 10.00 έως 14.00
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Tρόλεϊ: λειτουργούν κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Πλοία: λειτουργούν κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

03/06/2019

Για τη Δευτέρα 03/06/2019 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Μετρό: στάση εργασίας από 21.00 έως λήξη
 • Τραμ: στάση εργασίας από 21.00 έως λήξη
 • Ηλεκτρικός: λειτουργεί κανονικά
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Tρόλεϊ: λειτουργούν κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Πλοία: λειτουργούν κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

31/05/2019

Για την Παρασκευή 31/05/2019 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Ηλεκτρικός: στάση εργασίας από την έναρξη έως 08.00 π.μ. & από 10.00 μ.μ. έως τη λήξη
 • Μετρό: στάση εργασίας από την έναρξη έως 08.00 π.μ. & από 10.00 μ.μ. έως τη λήξη
 • Τραμ: στάση εργασίας από την έναρξη έως 08.00 π.μ. & από 10.00 μ.μ. έως τη λήξη
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Tρόλεϊ: λειτουργούν κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Πλοία: λειτουργούν κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

12/12/2018

Για την Τετάρτη 12/12/2018 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Tρόλεϊ: στάση εργασίας από 12.00 έως 15.00
 • Ηλεκτρικός: λειτουργεί κανονικά
 • Μετρό: λειτουργεί κανονικά
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Τραμ: λειτουργεί κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Πλοία: λειτουργούν κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

28/11/2018

Για την Τετάρτη 28/11/2018 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Ηλεκτρικός: 24ωρη απεργία
 • Μετρό: 24ωρη απεργία
 • Λεωφορεία: κινούνται από 09:00 έως 21:00
 • Tρόλεϊ: 24ωρη απεργία
 • Τραμ: 24ωρη απεργία
 • Προαστιακός:  24ωρη απεργία
 • Τρένο (ΟΣΕ):  24ωρη απεργία
 • Πλοία (ΠΝΟ): 24ωρη απεργία
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
 • ΓΣΕΕ: 24ωρη απεργία
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρ⚠ησιμοποιήσετε τα Μέσα! 

8/11/2018

Για την Πέμπτη 8/11/2018 αποφασίστηκαν μέχρι στιγμής: 
 • Ταξί: στάση εργασίας από 04:00 (πρωί) έως 16:00 (απόγευμα)
 • Ηλεκτρικός: λειτουργεί κανονικά
 • Μετρό: λειτουργεί κανονικά
 • Λεωφορεία: λειτουργούν κανονικά
 • Tρόλεϊ: λειτουργεί κανονικά
 • Τραμ: λειτουργεί κανονικά
 • Προαστιακός: λειτουργεί κανονικά
 • Τρένο (ΟΣΕ): λειτουργεί κανονικά
 • Πλοία: λειτουργούν κανονικά
 • Αεροπλάνα: λειτουργούν κανονικά
Οι απεργίες αλλάζουν διαρκώς, γι' αυτό επισκεφτείτε μας κι αργότερα για επιβεβαίωση και σίγουρα πριν χρησιμοποιήσετε τα Μέσα!