16/02

Για την Τετάρτη 16/02/2011,
αποφασίστηκε στάση εργασίας
από την ΕΘΕΛ (λεωφορεία),
ώρες 11:00 - 16:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: