Πρόγραμμα απεργιών


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι παρακάτω απεργίες αλλάζουν διαρκώς και συνεχώς προστίθενται καινούριες. Σας συμβουλεύουμε να μας επισκέπτεστε τακτικά για να είστε διαρκώς ενημερωμένοι!
Δευτέρα 16/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τρίτη 17/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τετάρτη 18/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πέμπτη 19/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παρασκευή 20/1/2017 
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σάββατο 21/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κυριακή 22/1/2017
Αναμένεται κανονική λειτουργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επόμενες Μέρες
Αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.