Πρόγραμμα απεργιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι παρακάτω απεργίες αλλάζουν και συνεχώς προστίθενται καινούριες. Σας συμβουλεύουμε να μας επισκέπτεστε τακτικά για να είστε διαρκώς ενημερωμένοι!


Κυριακή 24/6/2018 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Δευτέρα 25/6/2018
Μετρό: στάση εργασίας από έναρξη έως 9.00 π.μ.
Τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τρίτη 26/6/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 27/6/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Πέμπτη 28/6/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 29/6/2018
Μετρό: απεργεί από 11.00 μ.μ. έως λήξη
Τα υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 30/6/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 1/7/2018 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Δευτέρα 2/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τρίτη 3/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 4/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Πέμπτη 5/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 6/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 7/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 8/7/2018 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Δευτέρα 9/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τρίτη 10/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 11/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Πέμπτη 12/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 13/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 14/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 15/7/2018 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Δευτέρα 16/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Τρίτη 17/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 18/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Πέμπτη 19/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 20/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 21/7/2018
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 22/7/2018 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.
Επόμενες Μέρες
Αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.