Πρόγραμμα απεργιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι παρακάτω απεργίες αλλάζουν και συνεχώς προστίθενται καινούριες. Σας συμβουλεύουμε να μας επισκέπτεστε τακτικά για να είστε διαρκώς ενημερωμένοι!


Δευτέρα 27/3/2017 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τρίτη 28/3/2017 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 29/3/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά

Πέμπτη 30/3/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 31/3/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 1/4/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 2/4/2017 

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Επόμενες Μέρες
Αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.