Πρόγραμμα απεργιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι παρακάτω απεργίες αλλάζουν και συνεχώς προστίθενται καινούριες. Σας συμβουλεύουμε να μας επισκέπτεστε τακτικά για να είστε διαρκώς ενημερωμένοι!


Τετάρτη 24/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Πέμπτη 25/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 26/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 27/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 28/5/2017 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Δευτέρα 29/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τρίτη 30/5/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Επόμενες Μέρες
Αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.