Πρόγραμμα απεργιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι παρακάτω απεργίες αλλάζουν και συνεχώς προστίθενται καινούριες. Σας συμβουλεύουμε να μας επισκέπτεστε τακτικά για να είστε διαρκώς ενημερωμένοι!


Τετάρτη 19/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Πέμπτη 20/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 21/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 22/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 23/7/2017 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Δευτέρα 24/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Τρίτη 25/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Τετάρτη 26/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Πέμπτη 27/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Παρασκευή 28/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Σάββατο 29/7/2017
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.

Κυριακή 30/7/2017 
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται κανονικά.


Επόμενες Μέρες
Αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις.